Kwaliteitshandvest

Al meer dan 25 jaar leggen we ons oor te luisteren bij onze klanten en hebben we onze reputatie opgebouwd op ons vermogen om reactief, betrouwbaar, flexibel, creatief en enthousiast te reageren op hun opleidingsbehoeften. Voor CEGIS betekent opleiding zeker het aanleveren van kennis, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden en het begeleiden van transformaties.

Wij besteden bijzondere aandacht aan onze adviesopdracht. Wij zetten ons in alle stadia van het pedagogisch proces in om onze klanten te helpen bij het implementeren van hun opleidingsplan, cursisten te oriënteren, hen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun competenties en de baten van onze opleidingen in het kader van hun projecten te evalueren.

Tijdens Q*For-audits melden onze klanten een grote tevredenheid. In 1999 behaalden we een tevredenheid van 97%, en twee keer op rij behaalden we 100% klanttevredenheid. De recentste verlenging van de certificering dateert van begin 2017.

100% is ook het eisenniveau dat we onszelf opleggen om onze klanten tevreden te stellen.

In dit verband verbindt Cegis zich ertoe om in elke fase van het proces:

Analyse

 • Haar klanten te ondersteunen bij het nauwkeurig in kaart brengen van de opleidingsbehoeften
 • De elementen te verzamelen die nuttig zijn voor het ontwerpen van een doeltreffende opleiding: context, specifieke kenmerken, doelstellingen, beperkingen, profielen van de stagiairs ...
 • Te zorgen voor pedagogische, commerciële en administratieve reactiviteit

Ontwerp

 • Opleidingsacties te ontwerpen die aangepast zijn aan de te bereiken doelstellingen en aan de op te leiden doelgroep
 • Uiteenlopende en multidisciplinaire pedagogische teams te vormen om cocreatie van nieuwe opleidingsprogramma’s mogelijk te maken
 • Het evenwicht te behouden tussen de 3 soorten doelstellingen (kennis - knowhow - vaardigheden)
  • vaststellen van theoretische elementen
  • verwerven van nieuwe tools en technieken
  • ontwikkelen van nieuwe bekwaamheden
 • De ontwikkelde pedagogische middelen te blijven afstemmen op de opleidingsactie
 • De opleidingsprogramma’s regelmatig te updaten

Begeleiding

 • Ervaren opleiders aan de verschillende projecten toe te wijzen op basis van hun theoretische en praktische vaardigheden, maar ook op basis van hun pedagogische knowhow, hun ervaring met verschillende doelgroepen, hun kennis van de manier waarop bedrijven werken en hun praktijkervaring op het terrein, om hun diensten de impact te geven die nodig is voor echte resultaten.
 • Elke opleidingsactie professioneel, efficiënt, ethisch en oplossingsgericht aan te sturen om het goede verloop van het project te garanderen, rekening houdend met individuele en collectieve belangen
 • Ervoor te zorgen dat de deelnemers als verantwoordelijke actoren bij hun leerproces worden betrokken.
 • Uiteenlopende technieken te gebruiken die gekoppeld zijn aan de pedagogische doelstellingen (logboek, uiteenzetting, deelnemersrondje, vragenlijst, rollenspellen en praktische oefeningen, coaching, cursusnotities, actieplannen etc.).
 • Ervoor te zorgen dat de cursusruimtes uitgerust en ingericht zijn om omstandigheden te creëren die het leren bevorderen
 • Elke deelnemer aangepast en vernieuwend didactisch materiaal te geven
 • De werkmethoden en de pedagogische verbanden tussen de opleiders die bij hetzelfde opleidingsplan betrokken zijn, te verduidelijken

Evaluaties

 • Samen met de opleider te zorgen voor de evaluatie van het proces: hoe is de begeleiding ontworpen en uitgevoerd, en nagaan of wat is overeengekomen al dan niet is uitgevoerd, en waarom
 • Ervoor te zorgen dat de opleider systematisch de kwaliteit van zijn  dienstverlening evalueert om een voortdurende verbetering te waarborgen
 • Verbetermogelijkheden tijdens het proces op te sporen en te implementeren
 • Belang te blijven hechten aan de autonomie en professionele ontwikkeling van de stagiairs door hen een actieve rol toe te kennen, zowel bij het bepalen van hun doelstellingen als bij de zelfevaluatie van hun leerresultaten
 • De deelnemers hun tevredenheid over de opleiding te laten evalueren en rekening te houden met deze beoordelingen om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren
 • Aan de klanten systematisch de balans van elke opleidingssessie te bezorgen
 • Aan te bieden om een evaluatie van de leerresultaten uit te voeren voor klanten die dat wensen
 • Onze klanten te ondersteunen bij de evaluatie van de kennisoverdracht en de impact ervan op de individuele prestaties
 • Een tevredenheidsenquête ter beschikking te stellen van onze klanten

Opvolging

 • Onze Hotline te behouden voor kantoorautomatiseringsopleidingen
 • Elke non-conformiteit of elk kwaliteitsgebrek in een opleiding te erkennen, de oorzaken van de disfunctie te analyseren en de nodige corrigerende maatregelen te treffen